> Offerte  
1. Uw gegevens
Naam:
Bedrijf/Organisatie:
Adres:
Gemeente:Postcode:
Telefoon: Fax:
E-mail:  
 
2. Wat doet uw bedrijf/organisatie?
(Geef een korte omschrijving van uw producten, activiteiten of diensten.)
 
3. Hebt u al acties ondernomen ivm internet?
Wij hebben toegang tot het internet.
Wij beschikken reeds over een of meerdere e-mail adressen
Wij hebben al een website:
 
4. Wat zijn uw doelstellingen?
(Gelieve uw prioriteiten aan te geven door middel van punten)
Publiciteit maken, imago versterken
Betere toegang tot informatie voor klanten
Directe of indirecte verkoop via internet (on-line shop)
Aanwerven van nieuw personeel
 
5. Algemene informatie omtrent uw site.
Wij willen een domein registreren:
Wij willen e-mail adressen
Onze site moet in talen
De vertaling wordt verzorgd door d-arts ons
Onze site zal ongeveer pagina's bevatten
De updates aan de site nadien zal door d-arts ons gebeuren
 
6. Sites van gelijkaardige bedrijven of organisaties:


 
7. Sites die u aanspreken door hun layout of navigatie: